Enterprise Licencing 

Om du vill kunna hantera licencer på ett mer effektivt och kontrollerat sätt kan du välja vårt alternativ Enterprise Licencing som ger mer flexibilitet och ökar användningen av Bluebeam Revu i hela organisationen. Du får mycket lättare att hantera licencer, eftersom du kan använda funktioner för att automatiskt spåra installationer av Revu samt frigöra licencer från inaktiva datorer. Du får också ett överskott för enklare installering. Kunder som vill veta mer om Enterprise licencing kan maila sales.se@bluebeam.com för mer information eller ringa vårt försäljningsteam på +46 (0)8-480 023 20.

Välj vilken version av REVU du vill köpa

Butik